2019

27.3. 2019 vystúpenie a roztancovanie klientov v Seniorville Záblatie Trenčín

27.3.2019 vystúpenie a roztancovanie detí v Detskom domove  Adamovské Kochanovce

Jarný BAL FOLK 6.4.2019 so skupinou Drowsy Maggie

24.4. 2019 vystúpenie a roztancovanie klientov v Centre sociálnych služieb Trenčín

26.5.2019 Festival Tanca v Trenčíne

22.6. 2019 workshop a roztancovanie divákov na Historickom popoludní na Kubranskej kyselke

25.9. 2019 workshop a roztancovanie detí na ZŠ Na Dolinách Trenčín

26.10.2019 Jesenný BAL FOLK

12.11.2019 workshop a roztancovanie detí na ZŠ Sihoti Trenčín

17.122019 roztancovanie klientov Denného psychiatrického stacionára v Trenčíne