Jarný BAL FOLK 2018

Hudobná skupina z Trenčína Drowsy Maggie nám do tanca hrala írsku muziku.

Workshop írskych tancov viedla Aďka Hudecová

Fotky z workshopu írskych tancov:

Fotky z BAL FOLK-u: