Vystúpenie : Centrum sociálnych služieb Juh Trenčín

Tance pre radosť II.

Termín: 14.6.2017

Podujatie “Tance pre radosť “sa v našom zariadení konalo po druhý krát. Opäť prišla tanečná skupina žien pod vedením p. Kataríny Vidal. Naša kolegyňa Ing. Straková spolu s ostatnými členkami skupiny predviedli ukážky tancov z celého sveta. Tance pochádzali zo Severnej Ameriky a Európy.

Naši klienti vo veľkom počte prejavili záujem o toto vystúpenie. V prvej časti programu účinkujúce prezentovali jednotlivé tance. V druhej časti sa do tanca zapojili aj klienti. Spoločne si vyskúšali tri tance. Tešíme sa na ďalší ročník.

Miesto konania: CSS – Juh Trenčín